Sprawozdania finansowe

Rok obrotowy Sprawozdania Data zamieszczenia
2021
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2020
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2019
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2018
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2017
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2016
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2015
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2014
Bilans
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2013
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2012
Bilans uproszczony

Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
2011
Bilans uproszczony
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne

Powyższa tabela zawiera odnośniki do stron Narodowego Instytutu Wolności
dotyczących działalności Organizacji Pożytku Publicznego