Rok obrotowy   Sprawozdania  Data zamieszczenia  
2019
  Bilans
  Informacja dodatkowa
  Rachunek zysków i strat
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2018
  Bilans
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2017
  Bilans
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2016
  Bilans
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2015
  Bilans
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy   
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2014
  Bilans
  Dodatkowe informacje i objaśnienia
  Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy   
  Sprawozdanie merytoryczne
  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2013
  Bilans uproszczony
  Informacja dodatkowa
  Rachunek wyników
  Sprawozdanie merytoryczne
2012
  Bilans uproszczony

  Informacja dodatkowa
  Rachunek wyników
  Sprawozdanie merytoryczne
2011
  Bilans uproszczony
  Informacja dodatkowa
  Rachunek wyników
  Sprawozdanie merytoryczne

 Powyższa tabela zawiera odnośniki do stron Narodowego Instytutu Wolności
 dotyczących działalności Organizacji Pożytku Publicznego